• להתקשרות מהירה

מערכת בקרה וספירת אנשים

מערכת בקרה וספירת אנשיםפונקציית "ספירת אנשים / אובייקטים” ב- Ossia VMS – ממתינה לפקודתך!


ממשק ספירת אנשים מאפשר מעקב אחר מספר מבקרים מקסימלי ומתריעה כאשר קיימת חריגה מסף התפוסה שנקבע.


טכנולוגיית ספירת אנשים של Provision-ISR מהווה כלי לניטור ופיקוח ומתבצעת בכל כניסה או יציאה.

המידע המתקבל במערכת, מאפשר למשתמש לעקוב ולפקח אחר זרימת האנשים ותפוסת המקום, ולהפעיל אמצעי התרעה במקרה של חריגה מהסף המוגדר במערכת.
הגדרת תפוסה מירבית באיזור מסוים. 

מעקב אחר זרימת האורחים.

קבלת נתונים בזמן אמת על תפוסה באיזורים המוגדרים.

קבלת התראות מערכת בעת חריגה.