הוראות הפעלה למרכזיות

מרכזיית פנסוניק - KX- TEA/TES/TA-824

     כיוון שעון חורף\קייץ

     דף הוראות מקוצר

     שינוי שם בשלוחה

     הקלטת דיזה

     ספריה ציבורית
   
     חוברות הדרכה ממוחשבות


כיוון שעון חורף \קייץ

    כיוון שעון מרכזיה 206

    כיוון שעון מרכזיה 616\306 אנלוגית

    כיוון שעון מרכזיה VB-9

    כיוון שעון מרכזיה 1232 אנלוגית

    כיוון שעון מרכזיה 1232/816 דגיטלית

    כיוון שעון למרכזיה TA/TEA/TES

    כיוון שעון מרכזיה TD-500

    כיוון שעון מרכזיה TDA- 30/100/200/600

    כיוון שעון דואר קולי מסוג TVP-50/75/100/200

    כיוון שעון דואר קולי מסוג TVM-50/200

    כיוון שעון לנתב שיחות EAR/VOCAL


מרכזיית פנסוניק - TDA30/100/200/600

       כיוון שעון

       דף הוראות מקוצר

       ספריה פרטית

       ספריה ציבורית

       שבלונה לחצנים

       שבלונת טלפון

       טלפון סדרה 76XX תאור תכונות

       חוברות הדרכה ממוחשבות


דואר קולי פנסוניק

     דואר קולי TVP-75/100/200

     דואר קולי TVM-50/200

     הקלטת תפריטים TVM-50/200

     הקלטת תפריטים TVP-50/100/200